Telefoon

06 - 422 55 956

Diversen

Naast de diverse informatie die wij hebben kunnen geven blijven er altijd nog een paar punten over die apart benoemd dienen te worden.

Hieronder volgt een opsomming:

  • Losse rijles 60 minuten                                                                       : €  55,-
  • Tussentijdse Toets (los)                                                                      : € 195,-
  • Praktijkexamen (los)                                                                           : € 230,-
  • Herexamen                                                                                         : € 230,-
  • BNOR-examen (bureau nader onderzoek rijvaardigheid)                  : € 285,-
  • Faalangst examen                                                                              : € 285,-